نقد کردن زمان

با کامل ترین نرم افزار نوبت دهی آنلاین

آموزشگاه زبان

مدیریت و برنامه ریزی آموزشگاه زبان

دریافت اپلیکیشن اختصاصی و وب سایت شخصی

در راستای استفاده از فرصت آنلاین

دریافت حساب کاربری رایگان

 

آموزشگاه های زبان چه بصورت کلاسی و چه بصورت خصوصی امکان استفاده از خدمات سرفین را خواهند داشت بطوریکه امکان ایجاد کلاسهای گروهی چند نفره در این بستر اینترنت مهیا می باشدو آموزشگاهها میتوانند نسبت به مدیریت کلاسهای گروهی وخصوصی اقدام نمایند.

مزایای قابل ارایه سرفین برای آموزشگاه زبان به شرح زیر می باشد

  • ایجاد اپلیکیشن اختصاصی و وب سایت شخصی به نام آموزشگاه زبان
  • ارایه صفحه مربوط به ثبت نام با ایجاد کلاسهای گروهیدر آموزشگاه به تفکیک اساتید
  • ارایه صفحه مربوط به ثبت نام خصوصی برای هر استاد بصورت مجزا
  • مدیریت کلاسهای خصوصی برای بهینه نمودن زمان دانشجویان و اساتید
  • ارسال پیام یاد آوری برای دانشجویان در زمان اعلام شده توسط مدیر آموزشگاه

شروع کنید